praktisch

schoolblog

schoolraad

INSCHRIJVINGEN


Na telefonische afspraak


0485 14 80 90

contact :


info@debrenne.be


telefoon directie

03/568 63 78

0485/14 80 90

 

telefoon lagere school

0490/56 87 24


telefoon kleuterschool

0490/56 87 23


logo cksa

schoolreglement : hier vindt u alle nodige info


kleuterweetjes : hier vindt u specifieke info over de kleuterschool


SCHOOLUREN


 • voormiddag:  van 08.40u - 12.00u
 • namiddag   :  van 13.15u - 15.35u
 • woensdag  :   van 08.40u - 12.00u


 • Wij rekenen erop dat alle kinderen tijdig op school aanwezig zijn.

Dit geldt ook voor onze kleuters.


 • Vanaf 08u15 is uw kind op school onder toezicht.

Zend uw kinderen dus niet vroeger naar school;

zonder toezicht zijn ze niet verzekerd tegen ongevallen

en kan de school niet aansprakelijk gesteld worden.


VOOR- en NABEWAKING 


 • voorbewaking        : 07.00u – 08.15u
 • nabewaking           : 15.45u - 18.00u
 • woensdagnamiddag : 12.00u - 13u00


 • prijzen: zie bijlage 5 in het schoolreglement


INETEN


 • Leerlingen kunnen tijdens de middagpauze ineten onder toezicht.
 • De prijs bedraagt € 0,50 voor de opvang en wordt verrekend op de maandelijkse schoolrekening.  Hiervoor ontvangt u een fiscaal attest voor uw belastingsaangifte.
 • Drank nemen we mee van thuis in een drinkbus (enkel plat- of spuitwater)


INSCHRIJVEN 


 • Voor het lopende schooljaar:

na telefonische afspraak met de directie

03 568 63 78   of   0485 14 80 90


 • Voor het volgende schooljaar:
 • eerst aanmelden via   www.meldjeaan.antwerpen.be
 • neem daarna contact op met de school voor een afspraak voor de effectieve inschrijving: info@debrenne.be
 • Wat moet u meebrengen bij een inschrijving ?

- paspoortje kind

- rijksregisternummer van uw kind

- voor de lagere school : ook het rapport van de vorige school

Onze school volgt de richtlijnen van de overheid in het kader van de corona-crisis op. Inschrijvingen moeten ALTIJD eerst via de aanmelding gebeuren.


Wat moet je doen?

Registreer je kind voor onze school via https://meldjeaan.antwerpen.be

De vrije plaatsen worden toegewezen volgens het tijdstip van de registratie: wie eerst is, krijgt de plaats.

Neem daarna contact op met de school om de effectieve inschrijving af te ronden:
info@debrenne.be 


Hulp nodig?

Bel gratis de Helpdesk Meld je aan op 0800 62 185.