schoolbestuur

schoolblog

schoolraad

INSCHRIJVINGEN


Na telefonische afspraak


0485 14 80 90

contact :


info@debrenne.be


telefoon directie

03/568 63 78

0485/14 80 90

 

telefoon lagere school

0490/56 87 24


telefoon kleuterschool

0490/56 87 23


SCHOOLBESTUUR


Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming.

Het schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs zowel op materieel als pedagogisch gebied.


Adres :

Centraal Katholiek Schoolcomité van Antwerpen (C.K.S.A.)

Otto Veniusstraat 22 - 2000 Antwerpen

tel. 03/233 36 87


Afgevaardigd beheerder : dhr. G. Van Kerckhoven

Pedagogisch opdrachthouder : dhr. A. Gijsbrechts


DE SCHOLENGEMEENSCHAP


Onze school behoort tot de scholengemeenschap Groepering CKSA.  Deze is samengesteld uit een 30-tal scholen en telt een totaal van 7344 leerlingen.