onze school

schoolblog

schoolraad

INSCHRIJVINGEN


Na telefonische afspraak


0485 14 80 90

contact :


info@debrenne.be


telefoon directie

03/568 63 78

0485/14 80 90

 

telefoon lagere school

0490/56 87 24


telefoon kleuterschool

0490/56 87 23


logo cksa

ONS OPVOEDINGSPROJECT


Opvoeden is de jonge mens begeleiden tot hij bekwaam is als volwassen persoon in de hem gegeven wereld, zelfstandig een eigen levensontwerp te ontdekken, te aanvaarden en te realiseren in een open relatie met en in dienst van anderen. We verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het opvoedingsproject van onze school staan en deze mee dragen.


Onze school schreef zijn opvoedingsproject uit rond volgende peilers :


Een schooleigen christelijk opvoedingsproject - Uitgangspunten van onze christelijke identiteit.


A. Een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod.


B. De werking aan een doeltreffende didactische aanpak en een stimulerend

    opvoedingsklimaat.


C De ontplooiing van elk kind, met brede zorg.


D. Onze school als gemeenschap en als organisatie.U kunt de volledige tekst lezen in bijlage 1,

achteraan in het schoolreglement.