schoolbestuur

schoolblog

schoolraad

contact :

 

telefoon directie

03/568 63 78

0485/14 80 90

telefoon lagere school

0490/56 87 24

 

telefoon kleuterschool

0490/56 87 23

 

mail directie

logo cksa

SCHOOLBESTUUR

 

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming.

Het schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs zowel op materieel als pedagogisch gebied.

 

Adres :

Centraal Katholiek Schoolcomité van Antwerpen (C.K.S.A.)

Otto Veniusstraat 22 - 2000 Antwerpen

tel. 03/233 36 87

 

Afgevaardigd beheerder : dhr. G. Van Kerckhoven

Pedagogisch opdrachthouder : dhr. A. Gijsbrechts

 

DE SCHOLENGEMEENSCHAP

 

Onze school behoort tot de scholengemeenschap Groepering CKSA. Deze is samengesteld uit een 30-tal scholen en telt een totaal van 7344 leerlingen.